Juridisch advies

Advies over de verhaalbaarheid
Als in de incassofase uw klant niet betaalt bestaat de mogelijkheid om bij de rechter een vonnis te halen, waarmee uw klant wordt gedwongen tot betalen. Na deze zogenaamde gerechtelijke fase kunnen wij dit vonnis uitvoeren (executeren) en dan bijvoorbeeld beslag leggen op het inkomen, de bankrekening of de auto van uw klant. Het halen van een vonnis brengt kosten met zich mee, die wij uiteraard proberen te verhalen op uw klant. Voordat wij naar de rechter gaan overleggen wij met u over de verhaalbaarheid. Door onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij uw kansen goed inschatten. Dat geeft u houvast voor uw beslissing.

Van advies naar resultaat

Advies over uw incassoproces
Als u met regelmaat oninbare facturen heeft is het van belang dat uw eigen incassoproces goed is ingericht. Om een vonnis bij de rechter te kunnen krijgen is het van belang dat u beschikt voor alle informatie met betrekking tot uw vordering. Denk hierbij aan uw algemene voorwaarden, de overeenkomst, facturen, aanmaningen en alle communicatie met uw klant over de (betaling van de) vordering. De rechter heeft al deze stukken nodig voor de zogenaamde ambtshalve toetsing. Als genoemde stukken niet beschikbaar zijn, kan de vordering al voor de zitting worden afgewezen en komen de gemaakte kosten voor uw rekening. Om die reden brengen wij graag samen met u uw eigen incassoproces in kaart, zodat vooraf aan alle juridische formaliteiten wordt voldaan. Wij helpen u hierbij graag!

Advies over uw algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden worden ook wel “de kleine lettertjes” genoemd. In de algemene voorwaarden worden de basisafspraken voor het zaken doen vastgelegd, zoals de voorwaarden en condities. Denk dan aan betaaltermijnen, aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud, leveringscondities en garantie. Veel ondernemers realiseren zich niet dat algemene voorwaarden uiterst belangrijk zijn om in geval van problemen op terug kunnen vallen, zoals bijvoorbeeld in een incassogeschil. Graag adviseren wij u bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Dit kan u later veel problemen en ergernis besparen.

× Hoe kunnen wij u helpen?