Incasso

Van last naar uitdaging

Van probleem naar kans
Heeft uw klant, huurder of afnemer niet betaald? Dat is heel vervelend! U kunt nu namelijk niet over uw welverdiende geld beschikken. Wij helpen u graag met het incasseren van uw openstaande facturen zonder dat u er zelf naar hoeft om te kijken. Vaak is er met een goede aanpak nog veel te incasseren zonder dat dit veel geld kost.

Minnelijke incasso
Procederen tegen uw klant is tijdrovend en kostbaar. Om die reden investeren wij in het minnelijke traject. Na ontvangst van uw openstaande facturen zoeken wij direct contact met uw klant om een oplossing te vinden. Door deze aanpak wordt de doorlooptijd verkort, de kans op resultaat vergroot en de kosten beperkt. Wacht niet te lang met uw vorderingen aan ons uit handen te geven, want hoe ouder de vordering is, hoe kleiner de kans op betaling!

Klantrelatie
Veel ondernemers vinden het lastig een vordering uit handen te geven, omdat ze bang zijn de klant te verliezen. Een klant met een openstaande vordering kan immers in de toekomst wellicht nog meer zaken willen afnemen. Wij realiseren ons dat. Om die reden incasseren wij uw facturen altijd op een maatschappelijk betrokken wijze. Door onze aanpak incasseren wij effectief: sociaal waar het moet, maar stevig waar dat nodig is.

Maatschappelijk betrokken incasseren
Van ons verwacht u dat wij onze uiterste best doen om uw vordering te incasseren. In onze werkwijze is de insteek dan ook dat er bij een schuld wordt gezocht naar een oplossing voor alle partijen, dus dat u zicht heeft op betaling van de openstaande vordering en dat uw klant de mogelijkheid wordt geboden om op een passende wijze te betalen.

Wij weten uit ervaring dat bij, met name particuliere debiteuren met openstaande facturen, vaak meerdere problemen spelen dan schulden. Hierdoor is de drempel voor deze mensen hoog om contact met ons op te nemen. Om deze mensen te helpen met het nemen van stappen om schulden op te lossen hebben wij geïnvesteerd in een zogenaamd Debiteurenportaal op onze website. Dit is een soort “self-service” station waar debiteuren laagdrempelig online zaken kunnen regelen. Hiermee is niet alleen de debiteurs geholpen, maar u ook, omdat u sneller en met minder kosten over uw gelden kunt beschikken.

× Hoe kunnen wij u helpen?